BÍ MẬT ĐỂ ĐẬU VÀ CÓ VISA MỸ NHANH NHẤT

🧐🤓BÍ MẬT ĐỂ ĐẬU VÀ CÓ VISA MỸ NHANH NHẤT

1️⃣VÌ SAO 90% NGƯỜI VIỆT NAM LUÔN MONG MUỐN ĐI MỸ VÀ ĐỊNH CƯ Ở MỸ

☘️KINH TẾ: Mỹ là nước có nền kinh tế phát triển nhất và tạo nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tương lai.

☘️GIÁO DỤC: Mỹ là nước có nền giáo dục tốt nhất, nơi tạo ra nhiều tỷ phú Đô la, nhà khoa học và các chính trị gia.

☘️Y TẾ: Mỹ là nước có nền y tế hiện đại nhất để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bạn tốt nhất.

☘️CHẤT LƯỢNG SỐNG: Mỹ là đất nước tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền và chất lượng cuộc sống cao.

☘️CƠ HỘI LÀM GIÀU: Mỹ là nơi tạo điều kiện dễ dàng để bạn trở thành triệu phú, tỉ phú Đô la.

☘️QUỐC TỊCH MỸ: được ưu tiên đến các nước trên thế giới mà không cần phải xin visa và hưởng nhiều phúc lợi bậc nhất.

2️⃣NHƯNG TRƯỜNG HỢP DỄ RỚT VISA MỸ
𝐂𝐨́ 𝟑 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐬𝐚𝐮 đ𝐚̂𝐲:

☘️𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝟏: Những người trẻ tuổi, độc thân, chưa từng đi du lịch nước nào, chưa có tài sản, tài chính, thu nhập rõ ràng.

☘️𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝟐: Hồ sơ mạnh, đầy đủ điều kiện nhưng dich vụ không biết cách thể hiện sức mạnh hồ sơ.

☘️ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝟑: Hồ sơ có lịch sử phỏng vấn xấu, bị rớt visa nhiều lần, đã từng có bảo lãnh định cư.

👉Bạn thấy đấy: 𝐇𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐢̣ 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐯𝐢𝐬𝐚, 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐱𝐚̂́𝐮 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨̂̀ 𝐬𝐨̛ 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐢̣ 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐯𝐢𝐬𝐚. 𝐕𝐚̣̂𝐲, 𝐥𝐚̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 đ𝐞̂̉ đ𝐚̣̂𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃

3️⃣𝐁𝐈́ 𝐐𝐔𝐘𝐄̂́𝐓 Đ𝐄̂̉ Đ𝐀̣̂𝐔 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃ ☀️
☘️𝑪𝒂́𝒄𝒉 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 để đậu visa Mỹ: 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐢̀𝐦 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 để giúp bạn có khả năng giải quyết 3 trường hợp trên và đã từng giúp cho hàng ngàn khách hàng đậu Visa Mỹ, 𝐝𝐮̀ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭❗️𝐎̛̉ 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨́ 𝐝𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐚̀𝐲, đ𝐨́ 𝐥𝐚̀ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃.

☘️CÔNG TY VISA MỸ không chỉ giúp cho khách hàng đạt được 𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃ mà còn giúp cho nhiều người Việt ở Mỹ đạt được 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐌𝐲̃ và trở thành những 𝐓𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐩𝐡𝐮́ Đ𝐨̂ 𝐥𝐚 của nước Mỹ.

👉Để biết chi tiết từng trường hợp cụ thể nói trên, 𝐡𝐚̃𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐫𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 đến CÔNG TY VISA MỸ.

4️⃣𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃ Đ𝐀̃ 𝐆𝐈𝐔́𝐏 𝐂𝐇𝐎 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 Đ𝐀̣̂𝐔 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃ 𝐍𝐇𝐔̛ 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐎?

☘️Giúp cho khách hàng 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 (dưới 18 tuổi và từ 18-25 tuổi), đ𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐚̂𝐧, 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐜𝐨́ 𝐭𝐚̀𝐢 𝐬𝐚̉𝐧, 𝐭𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡, 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢𝐜𝐡 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨, 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐚̣̂𝐮 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃.

☘️𝐆𝐢𝐮́𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐫𝐨̛́𝐭 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐚̂̀𝐧, 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐜𝐡𝐢́ 𝐫𝐨̛́𝐭 𝟏𝟐 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐨́ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃.

☘️Giúp cho những hồ sơ đã từng 𝐜𝐨́ 𝐛𝐚̉𝐨 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐜𝐮̛, mắc 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐨̂̃𝐢 𝐱𝐚̂́𝐮 về lịch sử phỏng vấn 𝐯𝐚̂̃𝐧 đ𝐚̣̂𝐮 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃.

☘️Đặc biệt: đã giúp cho nhiều khách hàng đ𝐚̣𝐭 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝟏 𝐍𝐆𝐀̀𝐘.

☘️Ngoài visa Mỹ, công ty còn giúp nhiều khách hàng có được 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐂𝐚𝐧𝐚𝐝𝐚, 𝐔́𝐜, 𝐀𝐧𝐡…: 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝟏𝟎 𝐧𝐚̆𝐦.

5️⃣𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃ 𝐑𝐀̂́𝐓 Đ𝐀̣̆𝐂 𝐁𝐈𝐄̣̂𝐓… 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐎́ 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐍, 𝐂𝐎́ Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐂𝐇𝐔̛𝐀 𝐂𝐇𝐀̆́𝐂 Đ𝐀̃ 𝐂𝐎́ Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃.

☘️Bạn muốn có visa Mỹ: thì cách tốt nhất là đừng suy nghĩ nhiều mà hãy 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 đến CÔNG TY VISA MỸ. Khi đó, 𝐦𝐨̣𝐢 𝐯𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚𝐲.

☘️CÔNG TY VISA MỸ rất chọn lọc khách hàng: không phải hồ sơ nào công ty cũng nhận. Mỗi ngày công ty tiếp hàng ngàn khách hàng trên cả nước, nên đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨́ 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃ 𝐧𝐠𝐚𝐲, khách hàng hãy 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐠𝐨̣𝐢 tới công ty hoặc đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 để có được visa Mỹ như ý. 𝑪𝒉𝒖̛́ đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐̛̀ đ𝒐̛̣𝒊 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒈𝒐̣𝒊 𝒕𝒖̛ 𝒗𝒂̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒃𝒂̣𝒏, vì điều này sẽ làm chậm trễ kế hoạch có visa của bạn.

👉𝐓𝐨́𝐦 𝐥𝐚̣𝐢, 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐜𝐨́ 𝐯𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐲̃ 𝐬𝐨̛́𝐦: thì bạn nên đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 để được tư vấn chi tiết hoặc 𝐠𝐨̣𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐡𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 𝟬𝟵𝟯𝟭 𝟮𝟮𝟮 𝟲𝟴𝟵 hay đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐡𝐚̆́𝐧 (nếu máy bận).

𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄 𝟎𝟗𝟑𝟏 𝟐𝟐𝟐 𝟔𝟖𝟗

🌈☀️𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃- 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐌𝐘̃🌈☀️

🏣Địa chỉ liên hệ: : 36/43 đường D2 ( Nguyễn Gia Trí), P25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
📲𝐇𝐎𝐓𝐋𝐈𝐍𝐄 𝟎𝟗𝟑𝟏 𝟐𝟐𝟐 𝟔𝟖𝟗
🌐Website: daiphuquy.net
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜: Thứ 2- Chủ Nhật (8 giờ – 22 giờ)

0931222689