Visa Mỹ

Chúc mừng chú Đình Ái đã đậu Visa Mỹ. Niềm vui, niềm xúc động không thể tả nổi của khách hàng   Tình trạng hồ sơ trước lúc đến công ty:   => Đánh giá hồ sơ theo tiêu chí của Lãnh sự quán Mỹ thì hồ sơ rất yếu, tỉ lệ rớt Visa cực…

Visa Mỹ

Chúc mừng chị Hương đã đậu Visa Mỹ. Niềm vui của khách hàng cũng chính là niềm vui của công ty. Chúc chị có chuyến đi vui vẻ cùng người thân và gia đình   Tình trạng hồ sơ trước lúc đến công ty:   => Đánh giá hồ sơ theo tiêu chí của Lãnh…

Visa Mỹ

Chúc mừng chị Hoàn đã đậu Visa Mỹ. Chúc chị thành công trong việc học và có một tương lai tốt đẹp.   Tình trạng hồ sơ trước lúc đến công ty:   => Đánh giá hồ sơ theo tiêu chí của Lãnh sự quán Mỹ thì hồ sơ rất yếu, tỉ lệ rớt Visa…

Visa Mỹ

Chúc mừng chị Trang đã đậu Visa Mỹ. Chúc chị thành công trong việc học và có một tương lai tốt đẹp.   Tình trạng hồ sơ trước lúc đến công ty:   => Đánh giá hồ sơ theo tiêu chí của Lãnh sự quán Mỹ thì hồ sơ rất yếu, tỉ lệ rớt Visa…

0931222689