Dù chưa đi du lịch ở đâu… vẫn đậu Visa Mỹ

DAI PHU QUY xin giới thiệu trường hợp của Anh Thế Hùng đậu Visa Mỹ chỉ từ 1 Hộ chiếu trắng Anh Thợ hồ tên Hùng là người bình thường như bao thợ hồ khác, chưa từng đi du lịch tới một quốc gia xa xôi nào, lương ba cọc ba đồng, nhưng chính vì … Đọc tiếp Dù chưa đi du lịch ở đâu… vẫn đậu Visa Mỹ