Luyện thi IELTS 8.0

Luyện thi IELTS với chuyên gia tiếng Anh Đại Phú Quý, học viên sẽ:

  • Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để đạt được thành công trong bài thi IELTS
  • Nắm bắt những kỹ năng hữu ích trong việc thực hiện bài thi IELTS để đạt được kết quả tối ưu
  • Bồi dưỡng sự tự tin trước khi bước vào bài thi IELTS
  • Luyện tập các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết
  • Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh người lớn hàng tuần

0931222689