cách đậu EB3 nhanh nhất

Thay vì chờ đợi đến 5 năm để có thẻ xanh thì có cách chuyển diện định cư Mỹ từ Visa Du lịch Mỹ sang diện lao động định cư EB3 cho cả gia đình chỉ SAU 2 NĂM cho cả gia đình, duy nhất tại DAI PHU QUY GLOBAL IMMIGRATION

Liên hệ ngay với chúng tôi!
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ?
Gọi ngay cho chúng tôi!