Visa khó, hồ sơ rớt 10 lần, bị “dính” bảo lãnh định cư 5 năm nhưng vẫn đậu

Khách hàng đã bị rớt 10 lần và đính lỗi có hồ sơ bảo lãnh định cư đã nộp hơn 5 năm – nưng lần thứ 11 ma mắn gặp được công ty Đại Phú Quý và công ty đã giúp khách hàng đậu Visa Mỹ ngay lập tức chỉ sau 1 tuần. Niềm vui, niềm xúc động không thể tả nổi của khách hàng

Tình trạng hồ sơ trước lúc đến công ty:


=> Đánh giá hồ sơ theo tiêu chí của Lãnh sự quán Mỹ thì hồ sơ cực yếu, tỉ lệ rớt Visa cực cao
=> Kết quả sau khi làm hồ sơ: Bằng năng lực đặc biệt, sau 1 tuần Đại Phú Quý đã giúp chị đậu Visa Mỹ

0931222689