Visa Mỹ

Chúc mừng chị Hà đã đậu Visa Mỹ. Chị đã đặt lòng tin của mình vào đúng chỗ và công ty đã giúp chị hoàn thành ước mơ có cho mình tấm Visa Mỹ 

 

 

Tình trạng hồ sơ trước lúc đến công ty:

 

=> Đánh giá hồ sơ theo tiêu chí của Lãnh sự quán Mỹ thì hồ sơ cực yếu, tỉ lệ rớt Visa cực cao => Kết quả sau khi làm hồ sơ:  Nhưng bằng năng lực đặc biệt, sau 1 tuần Đại Phú Quý đã giúp chị đậu Visa Mỹ

0931222689