Visa Mỹ

Chúc mừng chú Đình Ái đã đậu Visa Mỹ. Niềm vui, niềm xúc động không thể tả nổi của khách hàng

 

Tình trạng hồ sơ trước lúc đến công ty:

 

=> Đánh giá hồ sơ theo tiêu chí của Lãnh sự quán Mỹ thì hồ sơ rất yếu, tỉ lệ rớt Visa cực cao => Kết quả sau khi làm hồ sơ:  Nhưng bằng năng lực đặc biệt, sau 1 tuần Đại Phú Quý đã giúp chú đậu Visa Mỹ

0931222689